มาตรการคุมเข้มของ Facebook และ Google พนักงานทุกคนก่อนเข้าออฟฟิศจะต้องมีการฉีดวัคซีนก่อน