ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลง

27 มิ.ย.

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบในการทำธุรกิจในสมัยใหม่และปัจจุบันนิยมทำในส่วนของธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือแม้แต่จะเป็นการทำ Content รวมไปถึงบริษัทมากมายที่มีการทำรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่มีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการแข่งขันกันในรูปแบบต่างๆในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ

โดยเฉพาะประเทศจีนและผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมากมายที่ผลิตสินค้าทางเทคโนโลยีขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันบ้านหลายๆหลัง มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่จะเป็น Smartphone และยังมีในส่วนของหุ่นยนต์ที่เข้ามาดูแลบ้านจัดการในส่วนต่างๆมีสมองกลที่ใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมและสามารถจัดการระบบภายในบ้านให้มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด สร้างคุณภาพในการใช้ชีวิตของผู้คนได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องมาจัดการในส่วนของระบบต่างๆ

ในปัจจุบันก็มีการเพิ่มขึ้นของสิ่งของมากมายหรือธุรกิจมากมาย รวมทั้งยังมีสินค้าและบริการถูกผลิตออกมาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน บุคคลมีการปรับเปลี่ยนและมีความต้องการการใช้สินค้าทางด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นทำกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการผลิตสินค้าและบริการมากมายขึ้นมา จำเป็นจะต้องมีการนำสินค้าเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต เพราะในปัจจุบันการควบคุมสิ่งต่างๆผ่าน Application ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ผู้คนสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้มาควบคุมสีน้ำตาลได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเนื่องด้วยการแข่งขันกันที่ส่งมากยิ่งขึ้น ไม่มีการผลิตสินค้าและบริการมากมาสร้างความได้เปรียบทางการ พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้คนมีความต้องการอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในการควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน การควบคุมเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมาย ที่จะเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต

เพราะผู้คนส่วนใหญ่นำสิ่งเหล่านี้มาตอบสนองความต้องการหรือพัฒนาไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ หรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อไหร่ที่เราใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการทำงาน เราก็จะมีเวลาไปใช้ในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

 

 

ขอขอบคุณ  Aesexy  ที่ให้การสนับสนุน

21 มิ.ย.

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรโดยใช้นวัตกรรม

การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ อย่างที่รู้กันในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมมากมายที่ประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือแม้แต่จะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

นี่จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ออกกำลังกายมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ขณะนี้ไม่ใช่เพลงจากประเทศไทยที่นักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุน แต่ยังมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายประเทศที่มีวัฒนธรรมและการทำงานค่อนข้างใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความเจริญมากในหลายประเทศซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังพัฒนา มีการเพิ่มความรู้ต่างๆของผู้คนโดยอาศัยในส่วนของคอมพิวเตอร์ในทุกๆภาคส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน

สำคัญอย่างมากประเทศไทยคงจะสู้กับประเทศอื่นไม่ได้ถ้าไม่พัฒนานวัตกรรมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดออกมา นี่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่องค์กรต่างๆมีความสำคัญจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีการใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์เข้ามีส่วนร่วมในการทำงาน

และยางดึงประสิทธิภาพของคนกับหุ่นยนต์หรือคนกับคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานรวมทั้งยังจัดทำรูปแบบการทำงานใหม่ๆด้วย นี่จึงเป็นยุคสมัยที่มนุษย์สามารถทำงานกับคุณได้แล้วและในประเทศไทยก็มีเวลาอุตสาหกรรมที่มีความพยายามจะพัฒนาในส่วนนี้ ยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ในการควบคุมส่วนการผลิตบางส่วน

ที่มีความยากลำบากหรือความอันตรายในการทำ ก็จะใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมสถานการณ์เหล่านี้โดยที่จะมีแขนหุ่นยนต์หยิบจับหรือประกอบ จะทำให้ธุรกิจเรานี้มีความโตตั้งเยอะมีการพัฒนาองค์กร และบุคลากรโดยอาศัยในส่วนของนวัตกรรมเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างเยอะ อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ยังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยจะมีความพยายามในส่วนของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีการใช้ในธุรกิจต่างๆมากยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้เท่าทันหรือว่าให้ก้าวหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ในขณะนี้มีการทำงานคล้ายๆกับเรา แต่ในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านมีความได้เปรียบทางอุตสาหกรรมต่างตรงที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเรา

ยกตัวอย่างเช่นค่าแรงงานที่ในประเทศเขามีราคาเพียง 80 บาทแต่ในประเทศไทยมีราคาสูงถึง 300 บาท จึงทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่หันเหไปในการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน นี่จะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนาเทคโนโลยีให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศของเรา 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  Holiday Palace

11 มิ.ย.

การจัดการองค์กรให้เหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยี

ธุรกิจที่เกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันและมีการพัฒนาอยู่เสมอ นึกว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการใช้ทำงานหรือทรัพยากรต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในบริษัทตัวเอง รูปแบบการทำงานแตกต่างเหล่านี้จะต้องมีทรัพยากรในส่วนของซอฟต์แวร์หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรให้มีความเหมาะสมมากที่สุดในการทำงานโดยกำหนดรูปแบบในการทำงานให้เหมาะสมต่อวัฒนธรรมของประเทศนั้น อย่างที่รู้กันว่าแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานค่อนข้าง

ในส่วนนี้หากต้องการนำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเข้ามารวมทั้งคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กรต่างๆ ก็ไม่สามารถใช้ในส่วนของเทคโนโลยีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ให้มีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเหล่านั้นและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น นี่อาจจะเป็นความสำคัญว่าการจัดองค์กรให้มีความเหมาะสมต่อการใช้เทคโนโลยีต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะกำหนดเป้าหมายของการ

เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับในส่วนของประเทศผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอย่างประเทศจีน ก็มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันประเทศจีนมีการใช้ในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่งผลให้แรงงานในประเทศจีนมีการทำงานรูปแบบที่แตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างเยอะ ในรูปแบบในการควบคุมคอมพิวเตอร์ในการผลิตหรือว่าสายงานต่างๆในประเทศจีนจะมีรูปแบบที่ใช้ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานค่อนข้างเยอะ บทบาทของการควบคุมที่ไม่ดีจะทำให้บริษัทเรานั้นสามารถกำหนดทิศทางหรือว่ากำหนดเป้าหมายสูงสุดได้

โดยที่การประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะเขียนตรงว่าความต้องการในการผลิตสินค้าเหล่านั้นใช้เวลาเท่าไหร่และใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ในการผลิต นี่เองเป็นรูปแบบปัจจุบันที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมต่อการทำงานโดยอาศัยในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากที่สุด

มีหลายๆอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีความพยายามจะลดในส่วนของแรงงานลงและนำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานให้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการนำเครื่องจักรที่ใช้ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทำงานให้เหมาะสมมากที่สุด รวมทั้งยังมีในส่วนของการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเรียนรู้ว่าทรัพยากรอะไรสามารถพัฒนาส่วนใดได้บ้าง นี่จะเป็นความจำเป็นว่าในยุคปัจจุบันการพัฒนาสุขภาพให้เหมาะสมกับการทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้ด้วยความเหมาะสมที่สุด

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีหลายๆสิ่งทุกชนิดออกมาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีออกมา รวมทั้งยังมีการพัฒนาในส่วนของคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมในการทำงานมากที่สุด จึงทำให้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรตัวเองจะต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับการทำงานเพราะว่าถ้าหากมีการวางแผนที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือสูญเสียศักยภาพในการทำงานได้ 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100

21 พ.ค.

สายแลนอินเตอร์เน็ต

มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงานจะต้องมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตร่วมด้วยหรือที่เรียกตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนี้กันว่าสายแลน เพราะการที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์กันส่วนใหญ่จะเป็นสายแลนในการเชื่อมต่อซะมากกว่า เพราะคอมพิวเตอร์บางรุ่นนั้น สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้สองรูปแบบ ทั้งแบบสายแลนและแบบเครือข่ายไร้สายนั่นเอง แต่นั่นก็สามารถใช้งานได้แค่คอมพิวเตอร์บางรุ่นนั่นเอง แต่สวยใหญ่จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสายมากกว่า

ประโยชน์ของสายแลนอินเตอร์เน็ต

การใช้งานอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากๆ เพราะมันจะทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายในการทำงานของเรา เราจะสามารถที่จะเข้าไปใช้งานศึกษา ค้นคว้า ต้องการที่จะทราบในส่วนของข้อมูลต่างๆได้ จึงทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้น เกิดเป็นความนิยมอย่างมากในการใช้งานในยุคปัจจุบันนี้ หลายๆคนอาจจะรู้ถึงความต้องการในการที่เข้ามาใช้งานของตัวเองเป็นอย่างดี ฉะนั้นสายแลนอินเตอร์เน็ตจึงมีความสำคัญสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์อย่างมากๆเช่นกัน นอกจากนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเห็นประโยชน์จากการใช้งานในด้านต่างๆ เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้งานในส่วนของตรงนี้ได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดในการนำไปใช้งานของเรา 

ข้อควรระวังในการใช้สายแลน

คนส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาในการที่ว่าสายแลนมีปัญหา เพราะว่าทีอาจจะมีสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะไปขีดขวนตรงสายแลนที่ห้อยอยู่ก็ได้ จึงอาจจะมีการทำให้สายแลนมีปัญหาในการใช้งาน ใช้งานไม่ได้ สายขาดหรือเสีย มีจุดที่ชำรุด จึงอาจจะทำให้หมดประสิทธิภสพในการใช้งานก็ได้หรือว่ามาทีสายแลนของเราอาจจะโดนกับของมีคมหรือสายเก่าเกินไป ในส่วนของตรงนี้ก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาในการใช้งานได้เช่นกัน

ฉะนั้นเราต้องรู้จักการตรวจสอบการใช้งานบ่อยๆ เพื่อที่จะสามารถมองเห็นในส่วนของปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้ ฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการใช้งานคอมพิวเตอร์ควรจะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาในการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สำคัญเราต้องมีสายแลนสำรองเอาไว้ สำหรับการใช้งานของเราที่ดี

เพื่อให้เราจะได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องห่วงการใช้งานอินเตอร์เน็ต ฉะนั้นการที่เราจะได้ประโยชน์จากการใช้งานได้ดีที่สุดเราต้องรู้จักรอบคอบในการใช้งานให้มากๆเพื่อให้เกิดผลที่ดีในการนำไปใช้งานของเรา

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ดูบอล

5 พ.ค.

ประโยชน์การใช้งาน Line TV

หลายๆคนคงจะรู้จักการใช้งานแอพนี้ เพราะเป็นแอพที่อำนวยความสะดวกในการรับชมซี่รี่ย์ หนัง รายการต่างๆมากมายได้อย่างมีคุณภาพ ที่สำคัญสามารถรับชมได้ทั้งแบบย้อนหลัง ทั้งชมสดออนไลน์ได้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ ทั้งคอมพิวเตอร์ จึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ ในการใช้งานให้ใครหลายๆคนอย่างมากเช่นกัน ฉะนั้นในปัจจุบันนี้ เป็นแอพพลิเคชันที่มีความนิยม ในการเข้าใช้งานกันอย่างมากๆเช่นกัน

ประโยชน์การใช้งาน

เป็นแอพที่อำนวยความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างมาก เพราะว่าเรานั้น สามารถที่จะรับชมได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไอแพด แท็บเล็ต เราสามารถใช้งานได้ทุกเครื่องมือการสื่อสารเลย ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแอพนี้มีความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียว เพราะว่าได้มีการแบ่งเป็นประเภท โหมดหมู่ของสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังก็แยกประเภทเอาไว้ วีรี่ย์ก็แยกประเภทไว้ ข่าวก็แยกไว้ รายการต่างๆก็จะแยกไว้ การทำแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีความสะดวกสบาย ต่อการใช้งานแอพพลิเคชันอย่างมากเช่นกัน

มีการจัดระเบียบของตัวสื่อที่จะนำมาให้ผู้คนได้รับชมกัน จึงกลายเป็นที่นิยมในการรับชมหนังหรือซีรี่ย์ต่างๆย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ในการเข้าไปใช้งานแอพพลิเคชันนี้ แต่การเข้าไปใช้งานนั้น ก็จะต้องผูกกลับบัญชีไลน์หรือต้องล็อกอินร่วมกับไลน์ในโทรศัพท์มือถือของเราด้วย เพราะว่ามีการทำงานในเครือข่ายระบบเดียวกัน ฉะนั้นจึงต้องมีการล็อกอินผ่านกันด้วย เพื่อการใช้งานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ในการใช้งานอย่างมากที่สุด ฉะนั้นไลน์ทีวีจึงมีความนิยมใช้งาน เพราะว่าในมีการนำรายการดังๆ

ของประเทศเกาหลี มาลงพร้อมกับมีซับภาษาไทย จึงตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงที่ชอบเป็นอย่างมาก ทำให้เรานั้นสามารถรับชมได้อย่างสะดวก หมดปัญหาใช้งานที่มีปัญหาไปเลย ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นแอพที่มีผู้คนใช้งาน เพื่อความต้องการของตัวเองได้อย่างดี ฉะนั้นหลายๆคนที่อยากหาแอพที่สามารถดูหนังหรือซีรี่ย์ รวมถึงรายการต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราขอแนะนำการใช้งานแอพไลน์ทีวีนี้ การใช้งานค่อนข้างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูสื่อต่างๆอย่างมากและมีให้เราเลือกรับชมได้อย่างหลากหลายอีกด้วย รวมถึงละครย้อนหลังก็ยังมีให้เราได้เลือกรับชมกัน ฉะนั้นการใช้งานของผู้ที่เข้ามาชมนั้น จะมีความต่างกันอย่างมาก ในการใช้งาน เพราะแต่ละคนมีความต้องการที่จะใช้ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเราก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของเราเลย ในการที่เข้ามาใช้งานไลน์ทีวีนี้

 

 

สนับสนุนโดย  แทงบอลออนไลน์

25 เม.ย.

เครือข่ายไร้สาย

หากพูดถึงอินเตอร์เน็ตแล้วนั้นแน่นอนว่าในปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักอินเตอร์เน็ต เพราะถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนยุคปัจจุบันนี้  อินเตอร์เน็ตถูกใช้ตั้งแต่เราตื่นนอนจนถึงตอนเรานอนเราต่างก็ใช้อินเตอร์เน็ตกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในด้านการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอน และอื่นๆอีกหลายด้านล้วนก็มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วนั่นเอง

เครือข่ายไร้สายนั้นคือการเชื่อมต่อระหว่างกันโดยไม่มีข้อจำกัดแต่จะต้องมีการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถทำให้กิจกรรมไร้สายต่างๆสามารถดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสะดวก การเชื่อมต่อแบบไรสายนั้นได้มีการนำมาใช้และได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และความมีเสถียรภาพในการใช้งาน ในอดีตนั้นได้มีการใช้เครือข่ายที่ไม่ไร้สายถือว่าเป็นความยากลำบากในการทำงาน ติดต่อสื่อสารและการดูแลรักษาอย่างมาก

และมักมีข้อจำกัดต่างๆมากมายในการใช้งานและไม่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้เท่าที่ควร แต่แม้จะเป็นเครือข่ายแบบไม่ไร้สายในสมัยก่อนนั้นแต่เรื่องอินเตอร์เน็ตก็ยังมีความเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ที่ยังเป็นเครือข่ายไม่ไร้สายอยู่ด้วยดังนั้นไม่ว่าในยุคไหนอินเตอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆนั่นเอง

เมื่อเครือข่ายไร้สายมีบทบาทมากขึ้นต่อชีวิตมนุษย์ ก็ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดและค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงด้วย ทำให้คนในปัจจุบันนิยมใช้เครือข่ายไร้สายเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกของตนไม่ว่าจะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการงาน การเงิน การศึกษาและบางครั้งยังรวมไปถึงการดูแลสุขภาพด้วย ยกตัวอย่างเครือข่ายไร้สายที่ใกล้ตัวเราและเราคุ้นชินกับมันในทุกๆวัน เช่น เครือข่ายไร้สายWifi คืออินเตอร์เน็ตที่เราได้มีการติดตั้งภายในบ้าน อาหารหรือสถานประกอบการที่ใดที่หนึ่ง โดยจะมีตัวโมเด็มที่เป็นเหมือนตัวรองรับสัญญาณและกระจายผ่านเครือข่ายไรสายที่เรียกว่าWifi นั่นเอง

ทำให้เราสามารถใช้อินเตอร์เน็ตจากการกระจายสัญญาณจากโมเด็มเป็นเครือข่ายไร้สายWifi นั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สะดวกสบายมากๆ เพราะเราสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้ภายในบริเวณที่Wifi กระจายถึงก็จะทำให้เราสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องมีการต่อสายหรือนั่งอยู่ใกล้เครื่องโมเด็มนั่นเอง 

นอกจากWifi ที่ใช้ในบ้าน อาหารหรือสถานประกอบการแล้วนั้น เครือข่ายไร้สายที่ใช้ในโทรศัพท์ก็ถือว่าได้รับความสำคัญจากการใช้งานของผู้ใช้ไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่น การวีดีโอคอลผ่านโทรศัพท์มือถือเครือข่ายไร้สายอินเตอร์เน็ต ก็เป็นสิ่งที่นิยมและได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวีดีโอคอลข้ามแดนหรือการติดต่อสื่อสารเรื่องงานผ่านวีดีโอคอล ก็ล้วนเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งสิ้น เห็นไหมว่าเครือข่ายไร้สายสำคัญและมีประโยชน์ต่อเรามากๆ 

10 เม.ย.

การใช้งานแท็บเล็ตให้เหมาะสมกับเด็ก

ในปัจจุบันนี้เด็กๆหลายบ้าน เริ่มมีการใช้เครื่องมือสื่อสารกันบ้างแล้ว โดยจะมีผู้ปกครองเป็นคอยดูแล เพื่อให้เด็กนั้นสามารถใช้งานให้ถูกวิธี สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ จึงจะมีประโยชน์แก่ตัวเด็กที่ใช้งานแท็บเล็ตได้ ในส่วนของการใช้งานนั้น เราต้องรู้จักการอธิบาย ให้เข้าให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่เรานั้น ซื้อแท็บเล็ตมาเพื่อให้เขาได้ใช้งานอย่างเกิดผลประโยชน์ที่สุดและเหมาะสมกับการมใช้งานในวัยเขาและมีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้งานแท็บเล็ตนี้

การใช้งานที่เหมาะสมกับเด็ก

เราต้องมีการชี้แนะแนวทางในการใช้งานแท็บเล็ตให้เขา ว่าควรใช้แบบไหน จึงจะสามารถต่อยอดให้ตัวเขาได้ เราต้องอธิบายในสิ่งที่มีประโยชน์จากการใช้งานให้เขาได้ฟัง จึงจะเกิดความเข้าใจ ในการเลือกใช้งาน ตัวแท็บเล็ตนี้ได้อย่างเหมาะสม ฉะนั้นเราต้องรู้จักการอธิบายให้ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กได้จำในสิ่งที่เราได้บอก และนำไปใช้ได้อย่างเกิดผลประโยชน์ ฉะนั้นเราต้องให้เขาได้เข้าใจในส่วนของตรงนี้ก่อน นอกจากนี้การที่เรานั้น ให้เขาได้ทดลองการใช้งานตั้งแต่เด็กๆ ถ้าเขาสามารถเรียนรู้ในการใช้งานได้อย่างดี จะทำให้เขาได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ตั้งแต่เด็กๆ จะสามารถพัฒนาในการใช้งานตอนโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาจะมีความรู้รอบตัวเยอะขึ้น ถ้าเด็กนั้นรู้จักการใฝ่รู้ รู้จักการค้นคว้าด้วยตัวของเราเอง จะเกิดประโยชน์ที่ดีอย่างมาก สำหรับการใช้งานของเขา

ประโยชน์ที่สามารถรับได้

เราจะทราบดีว่าในตัวแท็บเล็ตนี้ จะมีแอพพลิเคชันอย่างมาก มีทั้งเกม ทั้งแอพในการศึกษา เรานั้นสามารถเลือกในการใช้งานตามความต้องการของเราได้ จะมีเกมที่เป็นประโยชน์อยู่ด้วย เช่น ทายคำศัพท์ บวกเลข ต่างๆอื่นๆอีกมากมาย ผู้ปกครองอาจจะเห็นว่าเป็นผลดีของการใช้งานของลูกหลานเราได้แน่ๆ จึงมีการซื้อแท็บเล็ตให้เด็กนั้นได้ใช้งานกัน เหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวความรู้ ตั้งแต่เด็กๆ อาจจะทำให้เกิดผลดีต่อตัวเด็กอย่างมาก ถ้ารู้จักการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของตัวเอง แต่เราจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้ เด็กๆชอบดูการ์ตูน ฟังเพลงที่เป็นการ์ตูน

ฉะนั้นเราควรเปิดแบบเป็นภาษาบ้าง แบบมีทายคำศัพท์ไปในเรื่องบาง เพื่อให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ในการใช้งานแท็บเล็ตด้วย จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากๆ ในการใช้งานของเขา เราต้องรู้จักการแนะนำที่ดี เพื่อให้เขานำไปใช้งานได้อย่างถูกทางในการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง จึงจะเกิดผลดีที่สุด

26 มี.ค.

Pytorch ได้รับความนิยมในการใช้งาน deep learning

PyTorch เวลานี้ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการปล่อยเวอร์ชัน 1.3 และ 1.4 ออกมาแล้ว ซึ่งสนับสนุนการทำงานในระดับโมบายล์ แต่ว่าทำให้เราถึงเลือก framework เป็น pytorch มากกว่า library ชนิดอื่นๆ MXNet, Chainer, or TensorFlow เรามาดูเหตุผลที่ควรเลือก pytorch กันดีกว่า

ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับกันว่าเรารู้จักกับ tensorflow มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสามารถเขียนได้ทั้งแพลตฟอร์มของเว็บและโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว หลายคนบอกว่า tensorflow ห่วยแตก แต่ pytorch สุดยอดกว่ามาก  framework ของ pytorch ใช้งานได้ดี 

PyTorch จริงแล้วก็คือ python

นี่เป็นเหตุผลหลักประการหนึ่งที่คนเลือก pytorch ที่การเขียนโค้ดนี้มีความเข้าใจง่าย framework นี้สนับสนุนการทำงานของ python  ซึ่งโมเดลนี้เป็นรูปแบบเบสิคของ python อย่างเช่นการ การเพิ่มประสิทธิภาพ,การโหลดข้อมูล,การใช้งานฟังก์ขันที่น้อยลง,การเปลี่ยนรูป และอื่นๆ 

ซึ่งภายใต้การประมวลแล้วมีการใช้งาน PyTorch นั่นเอง ที่เป็นเหมือนการปรับปรุง tensorflow เวอร์ชันใหม่ขึ้นมา คือเวอร์ชัน 2.0  นี้จึงเป็นเหตุผลที่เราควรศึกษา PyTorch ไว้ด้วย เราสามารถ debug โปรแกรมได้จาก tensorboard หรือ ใช้เทคนิคของ python โดยทั่วไป ที่มีการสร้าง กราฟจาก stack ตัวอ่าง ทำให้มันดูเป็นมิตรต่อการเรียนรู้ deep learning  จาก framework อื่นๆ ของ data science เช่น pandas หรือ Scikit-learn.

PyTorch ยังรวมสถานะของ API แบบสตาติก ที่เป็นเหตุผลหลักในการปล่อยเวอร์ชัน 1.3 ขึ้นมา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใน tensors ขณะที่การเขียนโค้ดด้วย PyTorch เราจะต้องรู้หรือเข้าใจว่ามันมีการใช้งานอย่างไร

ความเร็วในการประมวลผลไม่สำคัญเท่ากับความเร็วในเชิงธุรกิจ

การรันโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางครั้งมันอาจจะใช้งานทรัพยากรเยอะมาก แต่ว่าปัจจุบันเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์,เครื่องเซิร์ฟเวอร์มีราคาถูกลง ทำให้เรื่องความเร็วการประมวลผลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญน้อยลง การเขียนโปรแกรมในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดที่เยอะมากทำให้เรื่องเวลาการประมวลผลเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่าไหร่ แต่ว่าการเขียนโค้ดน้อยช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนา ทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานในส่วนนี้

หากว่าเราสนใจเรื่องของความเร็วเป็นหลัก มันก็เป็นเรื่องง่ายในการจัดการ เพราะว่า server สามารถรันโปรแกรมด้วยประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว เราสามารถใช้การประมวลผลจาก โปรเซสเซอร์แบบมัลติคอร์ ทำให้ใช้เวลาน้อยลงไปมาก ก็หมายความว่าเรื่องประสิทธิภาพและความเร็วถูกแก้ไขไปโดยปริยาย แต่ว่าก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อมาจ้างแรงงานคนเก่งๆ เพิ่มขึ้น

หมายความว่าคุณสามารถประหยัดเวลาการเขียนโปรแกรม และเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ใช้เงินน้อยลง แต่มีการพัฒนามากขึ้น เพราะว่าโค้ดมีลักษณะเป็น prototype อยู่แล้ว ทำให้คนเขียนสามารถไปโฟกัสเรื่องอื่นๆ ต่อไป 

19 มี.ค.

ทำความรู้จักกับ Kubernetes

Kubernetes เป็น open source สำหรับการรวบรวม, การจัดการโค้ดแบบออโต้เมติก มีการจัดสเกล จัดเตรียมเส้นทางของ container เพื่อให้มีการทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการ it ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งมันถูกพัฒนาเป็นครั้งแรกจาก google และเปิดให้เป็น open source เมื่อปี 2014 และปัจจุบันถึงทำให้ขึ้น cloud ไปแล้ว และมีผู้พัฒนาโปรแกรม Kubernetes มากกว่าพันคนและมีการเปิดให้สอบ certificate ในการเป็น partner กับโปรแกรมนี้ด้วย

คุณสามารถสร้าง Kubernetes ได้บนจอ desktop ของตัวเอง

Docker desktop เป็นแอพลิเคชันที่ทำขึ้นใน macOS และระบบวินโดวส์ เพื่อการสร้างและแชร์ แอพลิเคชันที่เกี่ยวกับ container และ microservices ทั้งหลาย

การส่งผ่านด้วย docker desktop มีความรวดเร็วมาก, เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และช่วยในการออกแบบและจัดส่ง แอพลิเคชันในรูปแบบของ container ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ Docker Desktop ประกอบไปด้วย iDocker App, developer tools, Kubernetes, and เครื่องมือด้านการซิงโครไนซ์ โค้ดขึ้นสู่โปรดักส์ชั่น Docker Desktop อนุญาตให้คุณแพคไฟล์รูปภาพหรือโค้ดดิ้งภาษาโปรแกรมหลายภาษาที่คุณต้องการลงในโปรแกรมนี้ 

ช่วยให้การดำเนินงานตาม workflow เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการเก็บเข้าสู่ repository และสามารถนำมา build code, หรือการพัฒนาใหม่อีกครั้งและเพื่อการเก็บรวบรวมโค้ดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทำไมเราต้องใช้ Kubernetes

Kubernetes เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานของการรวบรวม container หลาย container เข้าด้วยกัน ผู้ให้บริการ cloud ก็จะซัพพอร์ต container เหล่านี้ มันอาจกล่าวได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีหากว่าคุณต้องการนำแอพลิเคชันขึ้นไปบน cloud

Kubernetes จัดหา framework ขึ้นพื้นฐานเพื่อรันระบบที่แตกต่างกันในแต่ละนักพัฒนา, รวมถึงในรูปแบบของ infrastructure จาก development สู่ production ในทุกโปรเจ็คการทำงาน Kubernetes สามารถจัดการเรื่องสเกลที่ต้องการ, รูปแบบของการ deploy โค้ดขึ้นโปรดักชัน และอื่นๆ อีกมากมาย

ความสามารรถที่ครอบคลุมของมัน สามารถอธิบายได้ดังนี้คือ ให้บริการเรื่องการควบคุม process การทำงาน,เรื่องการคืนค่า service และเรื่องของ load balance, เรื่องการเก็บรวบรวมโค้ด, การจัดการกับรูปแบบของ container, การ deploy และการ rollback แบบอัตโนมัติ

ข้อดีของ kubernetes คือ Kubernetes มีความสามารถสูง ในการทำงานเป็นทีมที่ต้องการรวมโค้ดเพื่อ deploy โค้ดขึ้นโปรดักชันจำเป็นต้องมีคนรวบรวมโดยใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการ ซึ่งความรู้เรื่องการ deploy production บางครั้งเราไม่จำเป็นต้อง coding ขึ้นมาใหม่ เพราะว่าความสามารถของโปรแกรมนี้มันจะช่วยท่านได้อยู่แล้ว

มันมีการทำงานในรูปแบบของ cluster ทำให้มีการทำงานที่รวดเร็วใช้งานกับ หน่วยงานที่หลากหลายได้ มีระบบจัดการที่เกี่ยวกับการจัดเก็บบน cloud ที่เรียกว่า Container Networking Interface (CNI) and Container Storage Interface (CSI) ที่เรามอนิเตอร์ผ่านโปรแกรมได้ 

13 มี.ค.

Data pipeline คืออะไร

จริงๆ แล้วคำว่า data pipeline เป็นศัพท์ที่เราได้ยินกันใหม่นานก็จริง แต่หากดูรายละเอียดของมันแล้ว ประกอบด้วยกระบวนการทำงานที่เรียกว่า Online Transactional Processing (OLTP), Online Analytic Processing (OLAP)

Data pipeline เป็นกระบวนการย้ายข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยที่ข้อมูลต้นทางอาจจะมาจากแหล่งเดียวกันหรือหลายแหล่งกันก็ได้ มีสองประเภทคือ OLTP, OLAP 

Online Transactional Processing (OLTP) — เป็นระบบที่เก็บรายการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เก่ามากนัก (ข้อมูลไม่เกิน 5 ปี) เช่นรายการฝาก-ถอนเงินของธนาคาร

ขณะที่ Online Analytic Processing (OLAP) ใช้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า คือเป็นข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีการเก็บอย่างเป็นระเบียบมาก่อนแล้ว ซึ่ง data ที่ผ่านกระบวนการ OLAP จะมี data มหาศาลบางครั้งต้องใช้เวลาในการประมวลผลนานเป็นพิเศษ

ช่วงที่มีการทำงาน data pipeline มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิด error เรื่องของ network ทำให้ data ต้นทางและ data ปลายทางไม่เชื่อมต่อกัน  ก็เป็นหน้าที่ของนักพัฒนาที่ต้องทำการกูคือข้อมูลที่ขาดไปให้กลับคืนมาใหม่ โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด

ซึ่งการสร้าง data pipeline นั้นก็จะมีขั้นตอนหลักหลายขั้นตอนดังนี้คือ 

  1. Sourcing การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง และนักพัฒนาต้องเข้าใจเรื่องการดึง data ในแต่ละระบบด้วย เพื่อให้การดึงข้อมูลเกิดประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยที่สุด
  2. Joining เป็นการนำ data จากทั้งหมดมา join กัน หากว่า join กันได้ถึงจะเข้าหลักการของ data pipeline 
  3. Extraction คือการขยายไฟล์จากการย่อไฟล์ในครั้งแรก หากมีการดำเนินงานในครั้งต่อไป จึงจะทำ extraction ใหม่อีกรอบ ข้อมูลที่ควรทำ masking เช่น เลขบัตรประชาชน (id card), บัญชีธนาคารเป็นต้น 
  4. Standardization เป็นการทำ source data กับ target table มาเทรวมกันถือว่าเป็นการได้บุญเป็นอย่างดี และ
  5. Correction หรือแก้ส่วนที่ผิดพลาด เช่นจากปี พ.ศ, ให้เปลี่ยนกลับมาเป็นปี พ.ศ. เป็นต้น
  6. Load ก็คือการย้ายข้อมูลเข้าที่เก็บปลายทาง

7.Automation — หากต้องการให้เกิดความรวดเร็วต้องใช้ automate workflow ที่ตรวจจับและแก้ข้อผิดพลาดได้ 

data pipeline จะถูกเรียกใช้งานบ่อยครั้ง อาจจะเป็นลักษณะตั้งเวลาให้ทำงานตามรอบ หรือทำงานแบบต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเกิด error ระหว่างทำงานได้ การทำงานแบบ manual เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดข้อผิดพลาดได้สูง ในขั้นตอนนี้เราจะต้องออกแบบและจัดวางเครื่องมือ (automate workflow) รวมถึงการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งานเสมอ

ต่อมาเรามาดูการเลือก tools ที่จะทำ data pipeline ก็ต้องดูว่าเป็น batch หรือว่าเป็นการทำงานแบบ real-time ซึ่งโปรแกรมด้านการทำ data pipeline มีดังนี้คือ Informatica PowerCenter,IBM InfoSphere DataStage,Talend,Pentaho